Terugbetaald zorgtraject vanaf 1 juli voor mensen met post-Covid-19

Huisartsen kunnen vanaf 1 juli een zorgtraject aanbieden aan patiënt bij wie een post-Covid-19 is vastgesteld. Dat vanaf 12 weken na de eerste symptomen van een acute infectie met Covid-19 en/of 12 weken na een positieve test met Covid-19. Neurocognitieve screening en behandeling werkt het Riziv nog uit in een tweede fase. Dat zal worden uitgerold in 2de lijn, niet in eerste lijn.

Naar schatting 13.000 patiënten hebben in ons land momenteel langdurige symptomen na een COVID-19-besmetting. Voor hen is er vanaf 1 juli 2022 terugbetaalde post-COVID-19-zorg voorzien via een zorgtraject.

Patiënten kunnen de nodige kinesitherapeutische, logopedische en/of psychologische zorg terugbetaald krijgen, zo nodig aangevuld met zorg door een diëtist en/of een ergotherapeut. Dankzij de samenwerking tussen de huisarts, de betrokken zorgverleners en de patiënt zelf wordt een behandelplan opgesteld en opgevolgd, met daarin doelstellingen op maat van de patiënt.

Het Riziv sluit daarvoor overeenkomsten met de eerstelijnszorg en de ziekenfondsen, de overeenkomst loopt een periode van 1 jaar.

Welke behandelingen worden terugbetaald?

De huisarts bepaalt de zorgnood samen met de patiënt. Naar aanleiding hiervan beslist de huisarts welke disciplines worden voorgeschreven. Er zijn 2 mogelijke zorgtrajecten mogelijk.

  • Een zorgtraject waarbij de patiënt nood heeft aan 1 zorgverstrekker (logo/kine/ psycho)
  • een multidisciplinair zorgtraject waarbij de patiënt nood heeft aan meer dan 1 zorgverstrekker (logo/kine/ psycho/ergo/diëtiek) . In dat geval stelt de huisarts in samenwerking met de betrokken eerstelijnszorgverleners en de patiënt zelf een persoonlijk behandelingsplan en doelstellingen op.

In dit team van zorgverleners wordt een zorgcoördinator aangesteld. De zorgcoördinator staat centraal in dit nieuwe model van samenwerking dat we in de eerste lijn introduceren.

Patiënten betalen niets voor post-COVID-19 zorg binnen deze zorgtrajecten: er is geen remgeld of supplement mogelijk.

Het zorgtraject wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Het loopt 6 maanden, indien nood aan langer kan dit nog eenmalig verlengd worden of doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde zorg.

Het voorziene budget hiervoor bedraagt 6,748 miljoen euro, werd beslist in het Verzekeringscomité. 

Neurocognitieve screening en behandeling werkt het Riziv nog uit in een tweede fase. Dat zal worden uitgerold in 2de lijn, niet in eerste lijn.

Heikel punt blijft de schatting van 13.000 post-covidpatiënten, wat eerder nattevingerwerk lijkt. De ziekenfondsen beschikken niet over precieze gegevens. Sommige insiders opperen dat het er net zo goed 130.000 kunnen zijn.

Meer info over de terugbetaling vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.