Wat nieuws in de wettelijke psychiatrie?

Wat nieuws in de wettelijke psychiatrie?

We kennen het verband tussen geestesziekten en geweld, een risico dat naargelang de studies verdubbeld of verviervoudigd lijkt en waarvoor we - althans op lange termijn - over slechts een klein aantal voorspellende schalen beschikken, met de HCR20 als de vaakst gebruikte. Onlangs heeft de universiteit van Oxford de OxRisk-score (www.oxrisk.com) ontwikkeld, die adequater lijkt om het risico op geweld van psychiatrische patiënten tegen zichzelf en tegen anderen te bepalen.

Bejaarde patiënten met een psychiatrische aandoening

Bejaarde patiënten met een psychiatrische aandoening

De laatste jaren zijn er verschillende belangrijke studies verschenen. In elk daarvan komt duidelijk naar voren dat psychiatrische aandoeningen bij ouderen samen kunnen gaan met uitgebreide comorbiditeit. Dat is vooral zo voor depressie, die vaak voorkomt met veel - meestal chronische - ziekten, en dit zowel in de oncologie als de cardiologie, de neurologie en bij ontstekings- of metabolische pathologieën waarvan de symptomen en de behandelingen kunnen interfereren met depressie.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties