Het is nooit te laat 
om (goed) te leren lezen… De oorzaak in 
de epidemiologie

Het is nooit te laat 
om (goed) te leren lezen… De oorzaak in 
de epidemiologie

Het vinden van statistische associaties tussen een blootstellingsfactor en het optreden van een bepaalde ziekte – meer specifiek dankzij de berekening van relatieve risico’s of odds ratios – volstaat niet om een oorzakelijk verband aan te tonen.

Depressie frequenter en anders bij vrouwen: is er een moleculaire verklaring?

Depressie frequenter en anders bij vrouwen: is er een moleculaire verklaring?

Volgens de statistieken van de WGO is depressie ondertussen de belangrijkste oorzaak van werkonbekwaamheid. Bij vrouwen neemt de aandoening meestal een ernstigere vorm aan...

Onze recente videos