“Integreer GGZ in eerste hulp” (wetsvoorstel)

“Integreer GGZ in eerste hulp” (wetsvoorstel)

Een wetsvoorstel van Kamerleden Laurence Hennuy (Ecolo-Groen) en Kathleen Pisman (Ecolo-Groen) bepleit om de component geestelijke gezondheid te integreren in de eerste-hulpopleiding, niet als een optionele module maar als een integraal onderdeel van de opleiding. Dat kan door de Codex over het welzijn op het werk aan te passen.

DNA kinderarmoede in kaart

DNA kinderarmoede in kaart

De huidige en vorige bestuursvoorzitter van het Kinderarmoedefonds, resp. Noël Slangen en Peter Adriaenssens, vonden het dringend tijd om “Het DNA van de kinderarmoede” in kaart te brengen. Dat met de steun van het Netwerk tegen Armoede. Investeren in kinderen en de strijd tegen kinderarmoede mogen niet gezien worden als een kostenpost voor het overheidsbudget, integendeel, het is een investering met een positieve weerslag op de begroting.

Laatste reacties