Nut van EMDR als psychologische steun voor mantelzorgers

Nut van EMDR als psychologische steun voor mantelzorgers

De auteurs delen hun klinische expertise in verband met de tandem mantelzorger-hulpbehoevende en belichten in het kader van de verschillende methodes van steun aan mantelzorgers het nut van een korte EMDR-therapie, of neuro-emotionele integratie door oogbewegingen. Deze therapie kan de mantelzorger helpen de nodige psychologische steun te krijgen als hij het moeilijk heeft, ‘getraumatiseerd’ is door bepaald gedrag van zijn hulpbehoevende waar hij niet goed kan mee omgaan: argwaan, agressiviteit of gevaarlijkheid, communicatie- of gedragsstoornissen.

Vroeg ingrijpen bij schizofrenie: de kwestie van hoogrisicopersonen

Vroeg ingrijpen bij schizofrenie: de kwestie van hoogrisicopersonen

Retrospectief zijn er tal van prodromale tekenen beschreven die aan het optreden van de psychose voorafgaan: concentratie- en aandachtsstoornissen, schooluitval, gebrek aan energie en motivatie, depressieve stemming, slaapstoornissen, angst, isolement of terugplooiing op zichzelf, wantrouwen, achteruitgang van het functioneren enzovoort. Die tekenen bepalen echter noch het risico, noch de noodzaak tot behandeling om de transitie naar psychose te vermijden.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties