Bipolaire stoornissen:
hoe de respons op lithium voorspellen?

Bipolaire stoornissen:
hoe de respons op lithium voorspellen?

De behandeling van bipolaire stoornissen stuit op een groot struikelblok: het is momenteel niet mogelijk om vóór twee jaar therapieduur uit te maken bij wie welke behandeling zal aanslaan en welke bijwerkingen een bepaalde patiënt kan krijgen waardoor hij de behandeling misschien zal stopzetten.

Burn-out bij Belgische 
arts-specialisten in opleiding: 
exploratie van het relatieve belang van werkorganisatorische risicofactoren

Burn-out bij Belgische 
arts-specialisten in opleiding: 
exploratie van het relatieve belang van werkorganisatorische risicofactoren

Burn-out is een vaak voorkomend syndroom bij professionele hulpverleners en met name arts-specialisten in opleiding zijn een kwetsbare groep. Preventieve maatregelen worden tot heden voornamelijk toegespitst op het individu, terwijl werkorganisatorische maatregelen nog vaak achterwege blijven.

Onze recente videos

Toekomstige evenementen

Laatste reacties