De vragenlijst – deel 2:  hoe ontwikkel je hem?

De vragenlijst – deel 2: hoe ontwikkel je hem?

Er bestaat geen consensusaanbeveling over de ontwikkeling van vragenlijsten. Een vragenlijst ontwikkel je niet op je eentje, met alleen je eigen klinische expertise als basis om relevante vragen te creëren. Er moet een onderzoeksteam samengesteld worden in de vorm van een werkgroep bestaande uit experts op het vlak van het thema.

Niet enkel dyslexie, maar alle ‘dys’-sen en hun comorbiditeiten (her)kennen

Niet enkel dyslexie, maar alle ‘dys’-sen en hun comorbiditeiten (her)kennen

‘Dys’-sen zijn in bijna de helft van de gevallen geassocieerd met minstens één psychopathologische stoornis, meer specifiek angststoornissen, een aandachtsstoornis met/zonder hyperactiviteit, en autismespectrumstoornissen. Deze comorbiditeiten hebben zware functionele gevolgen op school-, familiaal en interpersoonlijk niveau.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties