Vlaamse regering erkent (comité) geestelijke gezondheidsnetwerken

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod. Dat regelt  de organisatie, programmatie en erkenning van de geestelijke gezondheidsnetwerken en het comité geestelijke gezondheidsnetwerken.  Het moet wel nog voor advies langs de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en daarna naar de Raad van State.

Om de toegankelijkheid, kwaliteit en zorgcontinuïteit van de geestelijke gezondheidszorg efficiënt te faciliteren en optimaliseren, moeten de actoren op organisatorisch niveau samenwerken in geestelijke gezondheidsnetwerken. Door samenwerking wordt het bestaande versnipperde aanbod beter op elkaar afgestemd.

De Vlaamse Regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod. Het besluit regelt de organisatie, programmatie en erkenning van de geestelijke gezondheidsnetwerken en het comité geestelijke gezondheidsnetwerken. Wat houdt het in?

  • Het bepaalt de voorwaarden om erkend te kunnen worden als geestelijk gezondheidsnetwerk en de procedures om een erkenning te kunnen aanvragen.
  • Het bepaalt dat de netwerken die een erkenning willen verkrijgen, moeten passen binnen de programmatie en zich moeten richten tot één van de deelpopulaties die voorzien zijn in het besluit.
  • Het voorziet per deelpopulatie een comité geestelijke gezondheidsnetwerken en omvat de samenstelling en enkele regels rond de werking van deze comités.
  • Het beschrijft ook de minimale vereisten voor de inhoud van het zorgstrategisch plan, als één van de opdrachten van het geestelijke gezondheidsnetwerk.

Dit uitvoeringsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en daarna aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.