Vlaams Parlement keurt aanbevelingen seksueel misbruik unaniem goed

Het Vlaams Parlement heeft de 101 aanbevelingen van de bijzondere commissie seksueel misbruik in de Kerk en andere gezagsrelaties unaniem goedgekeurd. De commissie vraagt onder meer de oprichting van een fonds dat alle slachtoffers van seksueel geweld toegang geeft tot psychologische zorg.

In de nasleep van de uitzending van de docureeks 'Godvergeten' werd een onderzoekscommissie in de Kamer en een bijzondere commissie in het Vlaams Parlement opgericht. De Vlaamse commissie, onder voorzitterschap van Hannelore Goeman (Vooruit), boog zich specifiek over wat Vlaanderen kan doen voor de slachtoffers. De leden komen vrijdag met 101 aanbevelingen.

Naar analogie met het Slachtofferfonds, vragen ze de oprichting van een fonds voor slachtoffers van seksueel geweld. De Kerk moet daar financieel aan bijdragen en met het federale niveau zal worden bekeken of ook plegers van een seksueel misdrijf veroordeeld kunnen worden tot een financiële bijdrage.

Daarnaast stellen de parlementsleden vast dat het zorglandschap erg versnipperd is. Slachtoffers weten vaak niet waar ze hulp kunnen krijgen. Daarom vragen ze om werk te maken van één onthaalpunt waar slachtoffers met alle hulpvragen terechtkunnen. Via dat punt worden ze toegeleid naar de juiste hulp, zoals de Vertrouwenscentra Kindermishandeling of de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Om die hulp ook snel te kunnen aanbieden, moeten de wachtlijsten voor psychologische hulp in samenwerking met de federale overheid worden weggewerkt. Voor iedere hulpvraag moet binnen de maand een eerste gesprek kunnen worden georganiseerd.

Nieuwe excuses

De commissie dringt ook aan op nieuwe excuses aan de slachtoffers van historisch seksueel geweld. Daarbij wordt gevraagd om die excuses samen te organiseren met de instellingen en organisaties waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Verder moet het leed een blijvende plek krijgen in de vorm van een permanent monument "dat de herinnering aan de slachtoffers van (historisch) seksueel geweld en de erkenning van hun leed levendig houdt".

Om op te volgen of de aanbevelingen ook effectief worden nageleefd, vragen de leden in hun aanbevelingen een nieuwe paraparlementaire instelling, zoals bijvoorbeeld het Vlaams Vredesinstituut. Daarin zouden vervolgens ook de huidige Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch seksueel geweld en het meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag worden geïntegreerd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.