Vandenbroucke trekt aantal diensten crisispsychiatrie op van 9 naar 28

Voor het einde van het jaar zal België 28 diensten voor crisispsychiatrie, zogenaamde High & Intensive Care-afdelingen (HIC), tellen. Daarvoor trekt Frank Vandenbroucke (Vooruit) 15 miljoen euro uit. Momenteel zijn er nog maar 9 HIC-diensten in ons land.

Projectoproep

De investering volgt op een projectoproep die Vandenbroucke vorig jaar lanceerde. HIC-diensten moeten een betere en meer humane zorg kunnen aanbieden aan mensen die in crisis worden opgenomen. In een HIC wordt met 1-op-1-begeleiding gewerkt, is er continue afstemming met de patiënt zelf, zijn naasten en extern betrokken hulpverleners, en worden vrijheidsbeperkende maatregelen zoals fixatie en isolatie zo lang mogelijk vermeden.

Dankzij de investering zullen nog voor het einde van het jaar 28 zulke diensten voor crisispsychiatrie operationeel zijn over heel het land - tegenover 9 vandaag. De spreiding is gegarandeerd omdat elk netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (GGZ) minstens een crisisafdeling zal tellen. De bedoeling van het hele systeem, zegt minister Vandenbroucke, is om het acute crisismoment zo snel mogelijk te overwinnen, zodat opnieuw een beroep kan worden gedaan op zorg buiten de intensievezorgafdeling.

"We zetten een grote stap vooruit naar een geïntegreerde crisispsychiatrie", zegt de minister. "Het huiselijke en geborgen karakter van een HIC draagt ertoe bij om vrijheidsbeperkende maatregelen sterk te kunnen terugdringen. Een evaluatie van de klinische werking toont aan dat agressie en het risico op suïcide significant dalen na een behandeling van gemiddeld 20 dagen op een HIC. Kortom, we zorgen zo voor een meer menselijke en vooral veel betere zorg voor mensen die in crisis worden opgenomen."

Daarenboven worden in de GGZ-netwerken waar al een HIC bestond de mobiele crisisteams versterkt met extra personeel (6 VTE's per netwerk), zodat de samenwerking met de spoeddiensten van de algemene ziekenhuizen kan worden versterkt.

Cultuuromslag

Vandenbroucke wijst er nog op dat zijn investeringen in en hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor een cultuuromslag moeten zorgen. Ze zijn gericht op preventie en vroegtijdige detectie van psychische problemen, in een organisatie van de psychologische zorg die laagdrempelig, gemakkelijk en eenvoudig bereikbaar is. Maar als dat nodig is, moet ook snel kunnen worden geschakeld naar meer intensieve, psychiatrische zorg voor meer ernstige psychiatrische aandoeningen. Vandaar dus de nieuwe investeringen in crisiszorg.

Dit alles past in een investering van ruim 200 miljoen euro per jaar in alle trappen van onze geestelijke gezondheidszorg, aldus nog de minister.

Nieuwe HIC-diensten, die meededen aan de projectoproep, worden uitgerold in:

 • Brabant Wallon Clinique Saint-Pierre Ottignies
 • Proxirélux Vivalia Bertrix
 • Fusion Liège Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges
 • Fusion Liège Petit Bourgogne Agora
 • ADS Ariadne
 • Partenaires 107 CHP Chêne aux Haies
 • GGZ Kempen OPZ Geel
 • SaRA Multiversum
 • SaRA PZ Bethanie
 • Noolim OPZ Rekem
 • SaVHA St. Alexius
 • Brumenta CP Titeca
 • Brumenta Epsylon
 • Mosaique Centre Psychiatrique Saint-Bernard
 • Mosaique Grand Hôpital de Charleroi + CHU de Charleroi
 • Réseau Santé Namur
 • Centre Neuro Psychiatrique St Martin + Le Beau
 • Vallon
 • Résme Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens
 • Emergo PZ Duffel
 • Zuid westVL PC Menen + PZ Heilige Familie
 • In de netwerken GGZ voor volwassenen waar al een HIC bestond, worden de mobiele crisisteams

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.