Uitvoeringsbesluit erkenning geestelijke gezondheidsnetwerken goedgekeurd

Het Vlaams decreet voor de erkenning van de geestelijke gezondheidsnetwerken is geconcretiseerd in uitvoeringsbesluiten. de organisatie, programmatie en erkenning van de geestelijke gezondheidsnetwerken en het comité geestelijke gezondheidsnetwerken worden praktisch geregeld.

Om de toegankelijkheid, kwaliteit en zorgcontinuïteit van de geestelijke gezondheidszorg op een efficiënte manier te faciliteren en optimaliseren, moeten de actoren op organisatorisch niveau samenwerken in geestelijke gezondheidsnetwerken. Door samenwerking wordt het bestaande versnipperde aanbod beter op elkaar afgestemd. De Vlaamse Regering hecht daarom, na adviezen van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod.

Het besluit regelt de organisatie, programmatie en erkenning van de geestelijke gezondheidsnetwerken en het comité geestelijke gezondheidsnetwerken. Het bepaalt de voorwaarden om erkend te kunnen worden als geestelijk gezondheidsnetwerk en de procedures om een erkenning te kunnen aanvragen.

Zorgstrategisch plan

Het bepaalt ook dat de netwerken die een erkenning willen verkrijgen, moeten passen binnen de programmatie en zich moeten richten tot één van de deelpopulaties die voorzien zijn in het besluit. Het voorziet per deelpopulatie een comité geestelijke gezondheidsnetwerken en omvat de samenstelling en enkele regels rond de werking van deze comités. Het beschrijft ook de minimale vereisten voor de inhoud van het zorgstrategisch plan, als één van de opdrachten van het geestelijke gezondheidsnetwerk.

> Vlaamse regering erkent (comité) geestelijke gezondheidsnetwerken

> Terugbetaling psycholoog volstaat niet, aantal sessies verviervoudigd

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.