Neuropsychologische zorg nu ook terugbetaald in zorgtraject long covid

Vanochtend heeft het Verzekeringscomité van het Riziv een uitbreiding van het zorgtraject voor long-covid patiënten goedgekeurd. Voortaan wordt ook de diagnose en behandeling door een neuropsycholoog terugbetaald, zowel in de eerste als in de tweede lijn; ergotherapeuten in de tweede lijn worden vanaf 1 december ook terugbetaald voor  de neurocognitieve behandeling.

Die laatsten worden mee opgenomen in de multidisciplinaire aanpak voor Long Covid-patiënten die sinds deze zomer in voege is. Minister Vandenbroucke: "Zo willen we voor iedereen die met Long Covid te maken heeft de nodige én aangepaste zorg betaalbaar en toegankelijk maken.” 

Sinds afgelopen zomer kunnen patiënten - die maanden na een Covid-infectie nog altijd last ondervinden - een beroep doen op een aangepast zorgtraject. Dat zorgtraject speelt in op symptomen en specifieke klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn of fysieke pijn. Ook wordt met de psychologische impact in het dagelijks leven rekening gehouden in dat zorgtraject.

Frank Vandenbroucke: “We weten nog niet alles over de langdurige gevolgen van een Covid-infectie, maar dat betekent niet dat we mensen die reële klachten hebben niet kunnen helpen met zorg op maat. In die zin gaan we verder dan de wetenschap, want de symptomen zijn er wel degelijk. Via het zorgtraject wordt de nodige zorg vandaag al terugbetaald voor kinesitherapie, logopedie en psychologisch zorg, zo nodig aangevuld met zorg door een diëtist en een ergotherapeut in de eerste lijn.”

Samenwerking huisarts en andere hulpverleners

Het zorgtraject is een behandelplan dat wordt opgesteld en opgevolgd in een samenwerking tussen de huisarts, de betrokken andere zorgverleners en de patiënt zelf. In dat team van zorgverleners wordt een zorgcoördinator aangesteld, die eerste aanspreekpunt is voor de patiënt en de verbinding legt met andere zorgverleners. "Ik roep mensen - die langdurig last hebben na een Covid-infectie - om er thuis niet mee te blijven zitten, maar naar hun huisarts te gaan. Die kan - bij diagnose - dat zorgtraject dan opstarten", zegt Vandenbroucke.

De beslissing van het Verzekeringscomité vandaag is een nieuwe stap vooruit in de Long Covid-zorg, want nu wordt ook de ergotherapeut (in de tweede lijn) en de neuropsycholoog - dus al dan niet werkzaam in het ziekenhuis - toegevoegd aan dat zorgtraject. Vanaf 1 december zal ook die zorg - voor patiënten die voldoen aan Long Covid-criteria - terugbetaald worden.

Vandenbroucke: “Dit is een nieuwe stap met een neurocognitieve screening en behandeling, al dan niet in samenwerking met centra die de nodige expertise hebben. Patiënten kunnen dan gespecialiseerde en terugbetaalde hulp krijgen, ook als die in het ziekenhuis plaatsvindt."

Tot slot wijst Vandenbroucke op het waardevolle werk van de Terug naar Werk-coördinatoren, ook voor wie met Long Covid te kampen heeft. “Zij kunnen ervoor zorgen dat – in samenwerking met alle belanghebbenden – naar een oplossing gezocht wordt, op maat en op het ritme van de patiënt, via bijvoorbeeld een gedeeltelijke werkhervatting of een begeleidingstraject. Want we weten dat werk belangrijk is, en dat een gepaste job een positieve impact heeft op het herstelproces. ”

_____________________________________________________________________________________

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.