Kanker blijft belangrijkste basis voor euthanasievraag

Nog niet zo lang geleden werden de euthanasiecijfers bekend van 2022. De euthanasiecommissie is aan een inhaalbeweging bezig, want nu zijn ook de cijfers voor 2023 vrijgegeven. In ruim een op de twee aanvragen ligt kanker aan de basis, gevolgd door polypathologie en ziekten van het zenuwstelsel. Afgelopen jaar ondergingen ruim 3.400 patiënten euthanasie, een stijging van 15% in vergelijking met 2022.

In 2023 ontving de Commissie 3.423 registratiedocumenten euthanasie. Het aantal steeg met 15% in vergelijking met 2022. Het aandeel aangegeven sterfgevallen door euthanasie dat in 2023 werd gemeld, bedroeg 3,1% (tegen 2,5% in 2022) van alle sterfgevallen in ons land (bron StatBel 25.01.2024).

Taal van registratiedocumenten
70,8% van de registratiedocumenten waren Nederlandstalig tegenover 29,2% Franstalig. De commissie merkt een min of meer vergelijkbare stijging op in de beide talen: 16% meer Nederlandstalige documenten
en een stijging van 14% bij de Franstalige documenten. Het jaar voordien zaten de Franstalige documenten sterker in de lift, al blijft dat aandeel globaal gezien een stuk kleiner.

Leeftijd van patiënten
70,7% van de patiënten was ouder dan 70 jaar en 42,1% was ouder dan 80 jaar. Het aantal euthanasiegevallen bij
patiënten jonger dan 40 jaar bleef zeer beperkt (1,1%). Het waren vooral patiënten in de 6de, 7de, en 8ste
levensdecade die euthanasie vroegen (74,7%). De grootste groep waren patiënten tussen 70 en 79 jaar (28,6%).
In 2023 werd er één registratiedocument euthanasie bij een minderjarige patiënt geregistreerd.

Plaats van uitvoering
Het percentage van euthanasiegevallen dat thuis plaatsvond is opnieuw lichtjes gedaald in 2023 (48,6% tegenover 50,5% in 2022) terwijl het percentage in WZC's bleef stijgen (17,6% tegenover 16,4% in 2022). Het percentage dat werd uitgevoerd in ziekenhuizen en palliatieve eenheden bleef stabiel (32% tegenover 31,8% in 2022).

Wilsverklaring
0,6% van de euthanasiegevallen werd uitgevoerd op basis van een voorafgaande wilsverklaring euthanasie en dit bij
patiënten die onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn waren.

Termijn van overlijden
In de overgrote meerderheid van de gevallen (79,2%) werd door de arts het overlijden verwacht binnen afzienbare
termijn (terminale patiënt). In de groep patiënten waarvan het overlijden niet binnen afzienbare termijn werd
verwacht (niet-terminale patiënten), zijn de patiënten die aan polypathologie leden het sterkst vertegenwoordigd,
terwijl kankerpatiënten uiterst zelden als niet-terminaal werden beschouwd.

Aandoeningen
De voornaamste categorieën die aan de basis lagen van het euthanasieproces waren

 • nieuwvormingen/kanker (55,5%),
 • een combinatie van verschillende chronische en ongeneeslijke aandoeningen (polypathologie) (23,2%)
 • ziekten van het zenuwstelsel (vb. ALS of de ziekte van Charcot) (9,6%),
 • ziekten van het bloedsomloopstelsel (vb. cerebrovasculair accident of CVA) (3,2%),
 • ziekten van de luchtwegen (vnl. longfibrose) (3%),
 • psychiatrische aandoeningen zoals stemmingsstoornissen (1,4%),
 • cognitieve stoornissen zoals de ziekte van Alzheimer (1,2%),
 • ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel (vb.artropathieën of myopathieën) (0,7%),
 • letsel, vergiftigingen en andere gevolgen van uitwendige oorzaken zoals een complicatie na een operatie (0,6%).

Alle andere categorieën vertegenwoordigen 1,2 % van de aandoeningen.

 • De belangrijkste patiëntengroep in aantal zijn de patiënten met een oncologische aandoening. Het ging vooral om kankers van het spijsverteringsstelsel (zoals: maag, dikke darm), het ademhalingsstelsel (zoals long), borst en van de lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (zoals leukemie).
 • Na oncologische aandoeningen was polypathologie (zoals een combinatie van terminaal hartfalen (NYHA 3-4), hemiplegie door een CVA en een gemetastaseerde longkanker) de belangrijkste reden om euthanasie te vragen.

In 2023 is het aantal euthanasiegevallen bij patiënten op basis van polypathologie gestegen tot 793 patiënten of 23,2% tegenover 528 patiënten of 19,6% in 2022 .

Verzoeken om euthanasie op basis van psychiatrische aandoeningen nemen lichtjes toe maar bleven
uitzonderlijk (1,4%). Verzoeken om euthanasie op basis cognitieve aandoeningen bleven stabiel (1,2%).

In al deze gevallen kon men vaststellen dat aan de wettelijke voorwaarden was voldaan (een overwogen en herhaald verzoek geformuleerd een wilsbekwame patiënt, medisch uitzichtloze toestand, ondraaglijk aanhoudend en niet te lenigen lijden veroorzaakt door een ernstige en ongeneeslijke ziekte.

Lijden
Bij de meerderheid van de patiënten werd zowel lichamelijk als psychisch lijden waargenomen (76,2%). De Commissie vestigt er de aandacht op dat psychisch lijden en psychiatrische aandoeningen niet verward mogen  worden. Alleen psychisch lijden is het gevolg van zowel psychiatrische als somatische aandoeningen. Bijvoorbeeld: een kankerpatiënt wiens fysiek lijden wordt verlicht door pijnstillers, kan psychisch lijden door verlies van waardigheid of een verlies van autonomie.
Alle lijdensvormen waren steeds het gevolg van één of meerdere ernstige en ongeneeslijke aandoeningen.

Patiënten in het buitenland
Er kwamen in 2023 110 patiënten die verbleven in het buitenland, naar België om hun vraag naar euthanasie beantwoord te zien worden volgens de voorwaarden van de Belgische wet. Aangezien het geen wettelijke verplichting is om de woonplaats van de patiënt te vermelden gaat dit om een minimumaantal.
Het betrof patiënten met een aandoening zoals een ziekte van het zenuwstelsel, een oncologische aandoening of een polypathologie.
60% van de overlijdens werd verwacht binnen afzienbare termijn, de leeftijd van de patiënten lag vooral tussen de 50 en 89 jaar. Deze patiënten kwamen voornamelijk uit Frankrijk (101). De andere landen die genoteerd werden, waren Duitsland, Nederland, Spanje, Engeland, Italië en Zuid-Korea.

Beslissingen
De Commissie oordeelde dat alle ontvangen registratiedocumenten voldeden aan de essentiële eisen van de
wet. Daarom was het niet nodig een dossier te verzenden naar de procureur des Konings voor verder onderzoek.

Statistische gegevens (2023)

Aantal uitgevoerde euthanasiegervallen op basis van taal 2023  TOTAAL
TOTAAL  3.423 100%
NL  2.422   70,8%
FR 1.001 29,2

 

Genderverdeling van de patiënten 2023 TOTAAL
TOTAAL  3.423  100%
Mannen 1.662   48,6
Vrouwen 1.761   51,4

Deze cijfers slaan op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van patiënten die euthanasie ondergingen tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023. Een gedetailleerde analyse van de aangegeven euthanasiegevallen in 2023 zal terug te vinden zijn in het tweejaarlijks verslag van de Commissie (gegevens 2022 -2023).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.