iPSYcare moet tot efficiëntere geestelijke gezondheidszorg leiden

Onze geestelijke gezondheidszorg kan beter en efficiënter georganiseerd worden. Het project iPSYcare gaat daarin een belangrijke rol spelen: door nauwgezet (geanonimiseerde) gegevens in een databank bij te houden en te analyseren, zullen patiënten in de toekomst adequatere zorg krijgen.

Mentaal welzijn (en het gebrek eraan) is vandaag meer en meer bespreekbaar. Dat is een goede zaak, maar uit een rapport van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bleek reeds in 2019 dat de geestelijke gezondheidszorg in België beter en efficiënter kan, zowel op individueel als op organisatieniveau. Het Kenniscentrum wees onder meer op het feit dat systematische en epidemiologische data niet mee in rekening gebracht worden.

Fragmentarische data
Vandaag worden er weinig gegevens bijgehouden. “Er zijn alleen de data van de zogenaamde Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) en van het Intermutualistisch Agentschap (IMA)”, zegt psycholoog-gedragstherapeut Kris Van den Broeck (UAntwerpen). “Die gegevens zijn fragmentarisch en onvolledig, en bovendien administratief erg belastend voor de zorg. De huidige beschikbare cijfers weerspiegelen verre van de realiteit van de geestelijke gezondheidszorg.”

 "Dankzij het dashboard zullen de zorgprofessionals sneller dan vandaag het geval is een adequate behandeling kunnen voorstellen", zegt prof. Kris Van den Broeck.

Het project iPSYcare – gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – wil daar verandering in brengen. Vijf psychiatrische ziekenhuizen (UPC Duffel geestelijke gezondheidszorg Emmaüs; Bethanië geestelijke gezondheidszorg Emmaüs; Zorggroep Multiversum; OPZ Geel; ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg) en het algemeen ziekenhuis GZA met PAAZ uit de provincie Antwerpen bundelen hun krachten om samen met de Universiteit Antwerpen tot een betere zorg te komen.

Ernstigere problemen voorkomen
“We zullen een uitgebreide databank ontwikkelen om onder meer de patiëntstromen in kaart te brengen en de geboden zorg te analyseren”, legt Van den Broeck uit. “Vanzelfsprekend worden alle patiëntengegevens van in het begin van het proces geanonimiseerd. Het dashboard zal de zorgprofessionals heel wat richtinggevende informatie bezorgen, waarna ze veel sneller dan vandaag het geval is een adequate behandeling kunnen voorstellen. Dat is van het allergrootste belang: tijdige efficiënte zorg voorkomt de ontwikkeling van meer ernstige problemen die een meer complexe – en duurdere – behandeling vragen.”

De databank van iPSYcare wordt een belangrijke schakel om te komen tot een datagedreven zorg, zoals gesuggereerd door het KCE-rapport. De data zullen meer systematisch gecollecteerd worden, de realiteit dus meer gaan weerspiegelen én inhoudelijk ook waardevoller zijn, waardoor de geestelijke gezondheidszorg efficiënter georganiseerd zal kunnen worden. Van den Broeck: “Alleen op die manier kunnen we evolueren in de richting van een werkelijke population (mental) health en het verbeteren van de (psychische) volksgezondheid.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.