Indicatoren geestelijke gezondheid blijven zorgwekkend

De geestelijke gezondheidsproblemen bij de Belgen liggen nog steeds hoger dan voor de coronaperiode. Dat blijkt uit de nieuwe gezondheidsenquête van Sciensano. Een opvallende trend is dat de situatie vooral bij jongvolwassenen ernstig is.

Het is al de zevende gezondheidsenquête die sinds de start van de epidemie plaatsvond. De cijfers zijn gebaseerd op de maand juni, toen er een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen was doorgevoerd. De nadruk in de studie lag vooral op geestelijke gezondheid.

Daaruit blijkt dat de toestand is verbeterd ten opzichte van de vorige studie in maart, maar dat die in vergelijking met de normale situatie nog altijd "vrij slecht" is, zegt projectleider Stefaan Demarest. Voor die normale situatie kijkt Sciensano naar de nationale gezondheidsenquête die in 2018 werd afgenomen.

In juni 2021 werd 15 procent van de volwassen bevolking getroffen door een depressieve stoornis en 16 procent door een angststoornis. Deze prevalenties liggen 5 procentpunten lager vergeleken met de twee voorgaande studies, maar blijven wel nog steeds 5 procentpunten hoger in vergelijking met 2018.

En zoals ook uit de vorige Covid-19-enquêtes bleek, varieert de frequentie van deze geestelijke gezondheidsproblemen naargelang de leeftijd. Zo worden jongvolwassenen (18-29 jaar) nog steeds het meest getroffen door angst- (27 procent) en depressieve symptomen (24,5 procent), terwijl ouderen (65 jaar en ouder) het minst worden getroffen (respectievelijk 7 procent en 6 procent).

Eind september, begin oktober volgt al de achtste enquête, waarbij opnieuw naar de geestelijke gezondheid wordt gepeild. Omdat er intussen meer sociale contacten toegestaan zijn en minder mensen sociaal geïsoleerd zijn, is het niet uitgesloten dat er enige verbetering kan optreden. Toch gaat Demarest er niet van uit dat de cijfers plots een spectaculaire duik zullen nemen.

"Geestelijke gezondheid werkt niet met een goed/slecht-schakelaar", aldus Demarest. "Het zou een tijdje - maanden - kunnen duren alvorens we terug naar de normale situatie gaan, gegeven dat er zich geen nieuwe opflakkering van corona voordoet en daaraan gekoppelde maatregelen worden genomen."

Vanaf december zal Sciensano een cohorte-aanpak hanteren bij de enquêtes. Daarbij zal met een iets beperktere groep de geestelijke gezondheid worden opgevolgd over een periode van twee jaar. Sciensano doet daarvoor een beroep op mensen die eerder aan de enquêtes hebben deelgenomen en die bereid zijn dat opnieuw te doen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.