CVA: wanneer is telegeneeskunde in ziekenwagens rendabel? (studie)

Telegeneeskunde in ziekenwagens is een veelbelovende aanpak om de kwaliteit van de acute zorg bij een CVA te bespoedigen en te verbeteren. Een team van de VUB publiceerde zopas een studie die de rendabiliteit van die aanpak analyseert. 

De outcome van de behandeling van een ischemisch CVA wordt in sterke mate beïnvloedt door de tijd. Maar er zijn hoe langer hoe meer oplossingen die streven naar een optimalisatie -en het sneller instellen- van die zorg voordat de patiënt in het ziekenhuis opgenomen wordt. Zo is de ambulante telegeneeskunde een nieuwe veelbelovende aanpak voor een snellere en betere zorg bij een acuut CVA. De aanpak berust op bi-directionele contacten in real time tussen een patiënt en een neuroloog in een ziekenwagen terwijl die onderweg is naar het ziekenhuis en de geautomatiseerde transfer van vitale parameters. Een tijdswinst van twintig minuten kan de kans op een gunstige outcome na een intraveneuze trombolyse potentieel 2,3 keer verbeteren bij een populatie van CVA-patiënten. Die verbetering zou ook gepaard gaan met een reductie van de mortaliteit in het ziekenhuis, een daling van het risico op een symptomatische intracraniële hemorragie, een toename van de kansen op een zelfstandig bestaan bij het verlaten van het ziekenhuis en een grotere kans om terug naar huis te kunnen gaan. Maar er was tot nog toe geen enkel bewijs voor de stelling dat die aanpak rendabel is. Daar komt verandering in met de recente studie van de VU Brussel.

De studie berust op een complexe methodologie die toegelicht wordt in de originele studie (1) met Free Acces.

In het basisscenario, met een kostprijs die geschat wordt op 159.425 $US, lijkt de methode met telegeneeskunde in de ziekenhuiswagen rendabel in vergelijking met de klassieke zorg vanaf een tijdswinst van zes minuten. Na twaalf minuten wordt de telegeneeskunde in ziekenwagens dominant, wat zich vertaalt in een gemiddelde daling van de kosten van -30 $US per patiënt en in gemiddeld 0,00456 gewonnen QALYs per patiënt. In meer dan 82% van alle mogelijke simulaties blijft de telegeneeskunde in ziekenwagens onder de rendabiliteitsdrempel van 47.747 $US.

Volgens de auteurs suggereren de resultaten dat het inschakelen van telegeneeskunde in ziekenwagens een rendabele interventie kan worden wanneer er sprake is van tijdswinst bij de toepassing van de klinische behandeling.

Sinds november 2017 zijn ziekenwagens die uitgerust zijn met telegeneeskunde om sneller in te grijpen bij een CVA actief in Brussel en Antwerpen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.