Bijna miljoen van Vlaamse regering als steun crisisnetwerk jeugd Brussel

Een crisis- en investeringsplan jeugdhulpverlening Brussel van de Vlaamse regering  in samenwerking met een taskforce ‘crisis in de jeugdhulpverlening' moet de groeiende noden counteren van kinderen en jongeren in sterk verontrustende thuissituaties in Brussel. Dat alles met stevige financiële steun op initiatief van minister Crevits.

De afgelopen maanden kwamen diverse signalen binnen over ernstige noden voor kinderen en jongeren met complexe problematiek of in sterk verontrustende thuissituaties. De oorzaken hiervoor waren divers: een stijgend aantal hulpvragen, toenemende complexiteit, oplopende wachttijden, dalende door- en uitstroom, personeelstekort, … Deze evolutie wordt ook in de cijfers weerspiegeld. Vanuit verschillende hoeken (voorzieningen jeugdhulp, crisismeldpunten, jeugdadvocaten, jeugdrechters, …) klonk de roep om meer oplossingen.

Om aan deze signalen tegemoet te komen, werd – in samenwerking met een taskforce ‘crisis in de jeugdhulpverlening' - een crisis- en investeringsplan jeugdhulpverlening uitgewerkt. In deze context keurt de Vlaamse regering op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits een aantal acties goed om het crisisnetwerk in Brussel te ondersteunen en te versterken.

Aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt 638.000 euro subsidie toegekend in de vorm van een flexibel netwerkbudget voor de versterking van het crisisnetwerk in Brussel voor de periode 1 november 2023 tot en met 1 november 2025.

Daarnaast kent de secretaris-generaal van het Departement Zorg voor diezelfde periode 140.000 euro toe aan het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel als financiële vergoeding voor de tewerkstelling van een netwerkondersteuner, en 70.000 euro aan Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel voor de tewerkstelling van een projectmedewerker om het denkspoor van een gezinshuis in Brussel uit te werken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.