Terugbetaling van een Conebeam CT-onderzoek

Het Riziv betaalt de radiologische onderzoeken uitgevoerd met een Conebeam CT-toestel (CBCT) terug. Het onderzoek en het toestel moeten daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit onderzoek mag worden voorgeschreven door diverse specialismen.

Het Conebeam CT-toestel (CBCT) moet aan de eisen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voldoen en bij het Riziv zijn geregistreerd.

Welke onderzoeken zijn terugbetaald en onder welke voorwaarden?
Het Riziv betaalt de volgende onderzoeken terug die met een Conebeam CT-toestel worden uitgevoerd (CBCT) (verstrekkingen opgenomen in artikel 17, § 1, 11°ter van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen):

459852-459863 voor het onderzoek van het faciaal massief. Deze verstrekking is niet bestemd voor een tandheelkundige toepassing (voor tandheelkunde zijn de verstrekkingen voor onderzoeken met een CBCT-toestel opgenomen in artikel 5 van de nomenclatuur voor de tandheelkunde).

458474-458485 voor het onderzoek van een ledemaat. Een arts-specialist moet dit onderzoek voorschrijven en kan het enkel aanrekenen voor de indicaties uit artikel 17, § 1, 11°ter van de NGV.

458496-458500 voor het onderzoek van een gewricht van een bovenste of onderste ledemaat. Een arts-specialist moet dit onderzoek voorschrijven en kan het enkel aanrekenen voor de indicaties uit artikel 17, § 1, 11°ter van de NGV.

459933- 459944 voor het tandheelkundig onderzoek van de bovenkaak en/of onderkaak. Deze verstrekking kan enkel worden aangerekend voor de indicaties uit artikel 17, § 1, 11° ter van de NGV.
Dit onderzoek mag worden voorgeschreven door:

 • een arts-specialist in de stomatologie
 • een arts-specialist in de pediatrie
 • een arts-specialist in de urgentiegeneeskunde
 • een arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde
 • een arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg
 • een arts-specialist in de acute geneeskunde
 • een arts die houder is van een brevet acute geneeskunde
 • een tandarts die houder is van een bijzonder beroepstitel.


459955-459966 voor het onderzoek van de rotsbeenderen.

Dit onderzoek mag worden voorgeschreven door:

 • een arts-specialist in de oto-rino-laryngologie
 • een arts-specialist in de neurochirurgie
 • een arts-specialist in de neurologie
 • een arts-specialist in de pediatrie
 • een arts-specialist in de urgentiegeneeskunde
 • een arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde
 • een arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg
 • een arts-specialist in de acute geneeskunde
 • een arts die houder is van een brevet acute geneeskunde.


De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt die verstrekkingen terug als aan al deze voorwaarden voldaan is:

Het onderzoek is conform voorgeschreven aan de hand van een ‘gestandaardiseerd voorschrift’, met een duidelijke klinische vraagstelling en de nodige klinische inlichtingen voor de radioloog.
De CBCT waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd is bij ons via het registratieformulier geregistreerd.
Het CBCT-toestel voldoet aan de eisen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de dienst waar het toestel is opgesteld beschikt over een passende exploitatievergunning van het FANC.
De verstrekkingen 458474-458485 (onderzoek van een ledemaat) en 458496-458500 (onderzoek van een gewricht van een bovenste of onderste ledemaat) moeten worden uitgevoerd met een CBCT-toestel dat:hoge-resolutiebeeldvorming mogelijk maakt
minstens aan de DICOM-standaard voldoet (DICOM conformance statement) en de overdracht van beelden tussen toestellen van verschillende fabrikanten mogelijk maakt.

Wat is de registratieprocedure?
U volgt de volgende procedure om een CBCT te registreren:

U vult voor elke CBCT het daarvoor bestemde  registratieformulier in.
U stuurt de formulieren aangetekend naar het Riziv op:
Riziv
Dienst voor geneeskundige verzorging
T.a.v. de Leidend ambtenaar
Galileelaan 5/01
1210 Brussel
Het Rizivj voert de gegevens in zijn databank in en controleert ze. 
U ontvangt voor elke geregistreerde CBCT een bericht. Daarin staat vermeld vanaf wanneer terugbetaling van de verstrekkingen van artikel 17 §1, 11° ter mogelijk is.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.