3 rapporten van FOD Volksgezondheid over spoed, radiologie en psychiatrie

De dienst Data en Beleidsinformatie van de FOD Volksgezondheid publiceerde zopas drie rapporten met enkele kerncijfers over de gezondheidsvoorzieningen in ons land. Ze slaan op de spoeddiensten, de zware apparatuur beeldvorming en het verblijf in psychiatrische ziekenhuizen of psychiatrische afdelingen.

De eerste publicatie, die de auteurs "Het zorglandschap in België" noemen, is in feite een update op 1 januari 2023, van gegevens die al eerder werden gepubliceerd. Het gaat om een 'repertorium' van spoeddiensten en algemene en psychiatrische ziekenhuizen in België. Ons land telt 103 algemene en 59 psychiatrische ziekenhuizen. Daarvan hebben er 98 een erkenning voor de ziekenhuisfunctie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg". Het rapport bevat de adressen van deze instellingen, evenals een overzicht van de MUG- en PIT-functies in België op een kaart of in een Excel-lijst. 

De tweede publicatie spitst zich toe op het gebruik van zware medische beeldapparatuur. Per type zware apparatuur wordt op een geografische kaart van België aangegeven in welke ziekenhuizen deze apparatuur voor klinische doeleinden wordt gebruikt. Excel-tabellen tonen het aantal toestellen per type en de adressen waar ze op 1 januari 2023 stonden opgesteld.

De derde uitgave tot slot behelst het aantal en de aard van de verblijven in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen in 2020. In dat jaar vonden 102.729 verblijven plaats in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) of op psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ). De verblijven waren gelijk verdeeld over de twee soorten instellingen: 48% in PZ en 52% in PAAZ. 16% van de verblijven waren partiële verblijven, waarbij de patiënt alleen overdag of alleen 's nachts in de instelling verblijft.

Het aantal gedeeltelijke verblijven is tussen 2011 en 2020 bijna verdubbeld, van 7.581 tot 12.187 dagen. In PZ worden meer mannen dan vrouwen opgenomen. In PAAZ zien we het tegenovergestelde. Daar worden meer vrouwen opgenomen.

Een ander rapport, 'Zorgactiviteit in psychiatrische instellingen', geeft een overzicht van een aantal kerncijfers over het functioneren van PZ en PAZ voor het jaar 2020. Het is beschikbaar als infographic, in schriftelijke vorm en in de vorm van exceltabellen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.