2022: bijna 375.000 Vlaamse zorgbudgetten verdeeld

Bij de criteria en vergoeding door de zorgkassen zijn naast de persoon zelf (of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger), de mantelzorger (indien aanwezig) en de overlegorganisator ook de huisarts en/of een psychiater betrokken.

De huisarts wordt altijd uitgenodigd en is bij voorkeur fysiek aanwezig. Lukt dat laatste niet, dan wordt de huisarts bij het overleg betrokken via een videogesprek of desnoods een telefonisch gesprek (met de telefoon op speaker, zodat alle aanwezigen elkaar kunnen horen en in gesprek kunnen gaan met elkaar).

Bij overleg rond een persoon met een psychiatrische problematiek kan de huisarts vervangen worden door de psychiater. De mogelijkheid tot video- en telefoongesprek wordt ook aan de psychiater geboden.

Er wordt één overleg per persoon per jaar (periode van 365 dagen) vergoed. Concreet: als op 2 mei 2020 een vergoedbaar overleg plaatsvindt voor persoon x kan een nieuw overleg voor diezelfde persoon x pas vergoed worden als het plaatsvindt op 3 mei 2021. 

770 miljoen

Via de Vlaamse sociale bescherming werd in 2022 meer dan 770 miljoen aan zorgbudgetten gegeven aan zorgbehoevende personen in Vlaanderen. Nog eens 68 miljoen ging naar mensen voor de aanschaf of huur van een mobiliteitshulpmiddel zoals (elektrische) rolstoelen of loop- en stahulpmiddelen. De Vlaamse Sociale Bescherming investeert daarnaast rechtstreeks in Vlaamse zorgvoorzieningen, met o.a. 2,4 miljard voor de financiering van de Vlaamse woonzorgcentra en andere ouderenzorgvoorzieningen. Het jaarverslag 2022 van de Vlaamse Sociale bescherming bundelt deze cijfers.

Zorgpremie

Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, betaalt elk jaar een zorgpremie aan de Vlaamse sociale bescherming. In 2022 bedraagt deze 58 of 29 euro. De Vlaamse sociale bescherming gebruikt die zorgpremies, aangevuld met belastinggeld, om honderdduizenden zorgbehoevende mensen in Vlaanderen elke maand te versterken met een zorgbudget en om te investeren in Vlaamse zorgvoorzieningen. De uitgaven voor de tegemoetkomingen Vlaamse sociale bescherming bedroegen in 2022 meer dan 3,3 miljard euro.

Afbeelding met tekst, schermopname, LettertypeAutomatisch gegenereerde beschrijving

Het meest zichtbaar zijn de drie cash tegemoetkomingen voor mensen die veel zorg nodig hebben:

  • Het Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een zorgbudget van 135 euro/maand voor wie vee zorg behoeft. In 2022 kregen 272.269 mensen dit budget.
  • Het Vlaams zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een zorgbudget voor 65'+ers met een zorgnood. Het budget bedraagt  maximaal 683 euro/maand. In 2022 kregen 87.029 personen dit zorgbudget. Dat is iets minder dan het jaar ervoor maar zij kregen doorgaans wel een hoger bedrag (90.364 zorgbudgetten in 2021 voor in totaal 306,3 miljoen).
  • Het Vlaams zorgbudget voor personen met een handicap is een zorgbudget van 300 euro/maand voor een vaste groep van personen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit aantal bleef ongeveer stabiel, aangezien dit zorgbudget niet meer is toegekend aan nieuwe groepen. 

Tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen

Sinds 2019 biedt de Vlaamse sociale bescherming ook tussenkomsten bij de aankoop of de huur van mobiliteitshulpmiddelen. Het gaat om hulpmiddelen zoals rolstoelen, krukken, enz. die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. In totaal werd meer dan 68 miljoen betaald voor de aanschaf of huur van 53.784 mobiliteitshulpmiddelen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits toont zich tevreden omdat we sinds januari ’23 een hoger zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden gehaald werd. "Specifiek voor bewoners van woonzorgcentra hebben we daarenboven het zorgbudget voor ouderen versterkt vanaf april ’23." 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.