Uw kinderen beschermen na een nieuw huwelijk is mogelijk

Bent u van plan (opnieuw) te huwen na één of meer kinderen uit een vorige relatie te hebben? Voortaan genieten ze een betere bescherming na uw overlijden, dankzij de hervorming van het bekende ‘Valkeniersbeding’.

Ook al zijn er geen officiële cijfers, toch wordt ervan uitgegaan dat nieuw samengestelde gezinnen met één of meer kinderen uit een vorige relatie ongeveer 10 à 15% van de Belgische huishoudens vertegenwoordigen. Het is dan ook logisch dat de wetgever rekening hield met die realiteit bij de hervorming van het erfrecht, zoals dat op 1 september van kracht werd en waar we al uitgebreid bij hebben stilgestaan.

Van de vernieuwingen die rechtstreeks betrekking hebben op de nieuw samengestelde gezinnen benadrukt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat FedNot een belangrijk element: de herziening van het fameuze Valkeniersbeding. Die clausule, die kan worden toegevoegd aan een huwelijkscontract, maakt het mogelijk om de kinderen uit een vorige relatie te beschermen door de rechten van de langstlevende te beperken in geval van overlijden van een van de partners.

Sinds 1 september is het Valkeniersbeding grondig gewijzigd en kunnen de kinderen in geval van overlijden van hun ouder nog meer worden bevoordeeld.

Zo voorziet de hervorming een grotere flexibiliteit ten voordele van de kinderen uit een eerdere relatie. Tot nu toe had, in geval van overlijden van een van de partners, de langstlevende minstens recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning en het huisraad. Die bepaling is nu afgeschaft. Het zal mogelijk zijn de rechten van de langstlevende te beperken tot een recht van bewoning van de gezinswoning gedurende minstens 6 maanden vanaf het overlijden. Dit recht houdt ook in dat het aanwezige huisraad mag worden gebruikt. Bij het plannen van hun successie hebben partners dus de mogelijkheid, als ze dat wensen, om de rechten van de langstlevende te beperken tot een recht van bewoning, wat veel beperkter is dan vruchtgebruik. De langstlevende partner die geen vruchtgebruik van de gezinswoning heeft, zal die bijvoorbeeld niet meer kunnen verhuren.

In het algemeen voert de hervorming van het erfrecht dat van kracht werd op 1 september een grotere vrijheid voor uw successieplanning in. In de eerste zes maanden van dit jaar is reeds een stijging van 12% van het aantal geregistreerde testamenten in België genoteerd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.