ESOC 2022: Over trombectomie en trombolyse

04.05.2022 au 06.05.2022 - Virtual congress
ESOC 2022: Over trombectomie en trombolyse

Bij een CVA veroorzaakt door een occlusie van een grote slagader (> 1,5mm) is een combinatie van trombolyse en trombectomie beter voor de overleving en de functionele prognose van de patiënten. Maar hun prognose is nog altijd slecht. Er wordt veel onderzoek verricht om die prognose te verbeteren. Moeten we een ander trombolyticum gebruiken? Moeten we gezondheidswerkers beter opleiden inzake detectie en behandeling van een CVA? Moeten we het behandelingsschema op de intensive care wijzigen? Moeten we de bovenvermelde behandelingen combineren? Op de plenaire sessie is een antwoord gegeven op die vragen, maar het enthousiasme van de congresgangers was vooral groot voor de ATTENTION-studie, over occlusie van de arteria basilaris.

Dominique-Jean Bouilliez, naar de presentaties van Julian Bösel (Heidelberg), Sven Poli, Raoul Nogueira en Bijoy Menon (Un. Calgary)

Hoogtepunten van het congres