ECTRIMS 2022: Late Breaking Abstracts die onze kennis over multiple sclerose verrijken

26.10.2022 au 28.10.2022 - Amsterdam, Nederland
ECTRIMS 2022: Late Breaking Abstracts die onze kennis over multiple sclerose verrijken

Na twee dagen discussies over het opvoeren en afbouwen van de behandeling kwamen in de Late Breaking Session andere onderwerpen aan bod. Zo werden de hoopgevende resultaten van de eerste therapeutische studie naar radiologisch geïsoleerd syndroom gepresenteerd. Daarnaast zou de bepaling van de lichte ketens van neurofilamenten cruciaal kunnen zijn in het stadium van klinisch geïsoleerd syndroom, terwijl bij niet-invaliderende relapsen een krachtige ziektemodificerende behandeling moet worden voorgeschreven. Verder zullen we zien dat ocrelizumab superieur blijft aan rituximab, dat een transplantatie met autologe hematopoëtische stamcellen geen betere resultaten geeft dan natalizumab en dat een infectie met het epstein-barrvirus wel degelijk multiple sclerose zou kunnen uitlokken.

Dominique-Jean Bouilliez, naar de presentatie van Georgina Arrambide (Barcelona), Darin Okuda (Dallas), Izanne Roos (Melbourne), Thomas Kalincik (Melbourne)

Hoogtepunten van het congres