EAN 2023: wat onthouden we van de publicaties uit 2022 over psychosen, psychedelica en majeure depressie?

25.03.2023 au 28.03.2023 - Parijs, Frankrijk
EAN 2023: wat onthouden we van de publicaties uit 2022 over psychosen, psychedelica en majeure depressie?

De EPA heeft als streefdoel om de psychiatrie en de psychische gezondheid in Europa te promoten. Prof. Geert Dom (UAntwerpen), die voor 2 jaar tot voorzitter benoemd werd, zal er met de bekwaamheid die hem eigen is alles aan doen om dat doel te bereiken. Op de klassieke ‘Best of’-sessie van het jaarlijkse congres wordt traditioneel een overzicht gegeven van de artikels die de grootste kans maken om in de nabije toekomst de praktijk te beïnvloeden. De 3 thema’s die dit jaar geselecteerd werden (psychose, psychedelica en majeure depressie) boden de experts die instonden voor het overzicht, prof. Nandini Chakraborty (Leicester), prof. Michael Bogenschutz (New York) en prof. Philip Gorwood (Parijs), de gelegenheid om het uitgebreid over de biologische psychiatrie te hebben. Een samenvatting.

— Dominique-Jean Bouilliez

Hoogtepunten van het congres