De beste sessies van het congres van de EAN

01.07.2023 au 04.07.2023
De beste sessies van het congres van de EAN

De ‘highlights’-sessie, die traditioneel op de laatste dag van het congres wordt gehouden, vat de beste presentaties van het congres samen. Er zijn vijf domeinen aangesneden:

1) hart- en vaataandoeningen met prof. Roland Wiest (Bern). Hij heeft de grote studies samengevat die in de literatuur zijn verschenen en tijdens de plenaire sessies aan bod zijn gekomen;

2) bewegingsstoornissen: prof. Pille Taba (Tartu, Estland) heeft gesproken over een geïntegreerd beleid door een multidisciplinair team en over het gebruik van biomarkers, waarmee vroeg een diagnose kan worden gesteld zodat de behandeling ook sneller kan worden gestart, zoals de International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) aanraadt;

3) dementie: prof. Dag Aarsland (Londen) heeft een uiteenzetting gegeven over preventie en over de waarde van diagnostische markers en markers die de evolutie voorspellen;

4) slaapproblemen: prof. Ambra Stefani (Innsbruck en Boston) is ingegaan op twee fundamentele studies, een translationele studie en drie klinische studies over slaapproblemen;

5) prof. Marianne de Visser (Amsterdam) heeft ten slotte een uiteenzetting gegeven over zeldzame ziekten.

Dominique-Jean Bouilliez

Hoogtepunten van het congres