2e Internationaal Congres voor Neuro-epidemiologie (Nice, 8-10 november 2012)

08.11.2012 au 10.11.2012
2e Internationaal Congres voor Neuro-epidemiologie (Nice, 8-10 november 2012)

Het 2e Internationaal Congres voor Neuro-epidemiologie vond plaats in Nice midden november 2012. De discipline zit sinds enkele jaren volop in de lift, vooral wat neurodegeneratieve ziekten betreft, maar ook op het vlak van hersencirculatiestoornissen, epilepsie, enz. In dit artikel bespreken we in het bijzonder de nieuwe grenzen van de neuro-epidemiologie, die zich uittekenen dankzij de vooruitgang op het gebied van genetica en genomica. Daarnaast lichten we de nieuwe inzichten toe in verband met dementie, cerebrovasculaire accidenten (CVA) en de ziekte van Parkinson. We benadrukken daarbij de progressieve evolutie naar meer gerichte behandelingen geval per geval, volgens het farmacogenetische profiel van elke patiënt.

Hoogtepunten van het congres