22e Rencontres de Neurologies: belangrijke studies over abnormale bewegingen in 2020

12.12.2020 au 16.12.2020 - Online
22e Rencontres de Neurologies: belangrijke studies over abnormale bewegingen in 2020

Guillaume Baille (Saint-Denis) heeft in zijn top 5 van het jaar, het hoogtepunt van de Rencontres de Neurologies, nieuwe gegevens uit 2020 gepresenteerd over abnormale bewegingen. Zijn presentatie was opgebouwd rond 5 grote vragen. Is tremor een apart symptoom? Is immunotherapie tegen a-synucleïne een therapeutische optie? Zullen er nieuwe galenische vormen van dopaminerge middelen in de handel gebracht worden? Heeft melatonine effect op een REM-slaapgedragsstoornis? En tot slot, is psychotherapie via teleconsultatie doeltreffend bij depressieve parkinsonpatiënten?

Dominique-Jean Bouilliez

Hoogtepunten van het congres