16th European Headache Congress 2022: Moving to a headache-less future!

07.12.2022 au 10.12.2022 - Wenen, Oostenrijk
16th European Headache Congress 2022: Moving to a headache-less future!

Eind 2022 vond het 16e European Headache Congress plaats, dat als doel heeft alle gezondheidswerkers zo goed mogelijk te informeren over hoofdpijn. Die aandoening vormt een groot probleem, want wereldwijd heeft 1,7 tot 4% van de volwassen bevolking minstens 15 dagen per maand last van hoofdpijn. In dit artikel geven we een samenvatting van de aanpak bij secundaire hoofdpijn, vooral als die het gevolg is van psychiatrische aandoeningen. Verder krijgt u een update over clusterhoofdpijn, waarin we specifiek aandacht hebben voor circannuale en circadiaanse ritmes. We sluiten dit artikel af met een redelijk compleet overzicht van trigeminusneuralgie.

Hoogtepunten van het congres